logo

首页 

    十二星座真假名称
    天蝎座与十二属相
    无情12星座的排名
    容易被吓哭的星座
    天秤座与十二属相
    处女座与十二属相
    十二星座甩人术大破解
    双鱼座与十二属相
    水瓶座与十二属相
    换角度来看占星配对
    自己动手来星盘入门
    如何算行星相位角度
    何谓弱势或受克行星
    星座学说与星座划分
    星相的四种支配元素
    星占术的基本术语
    作为星象家的司马迁
    神秘的预言家:梓慎
    星命鼻祖张果
    白羊座与十二属相
    金牛座与十二属相
    双子座与十二属相
    巨蟹座与十二属相
    狮子座与十二属相
    射手座与十二属相
    摩羯座与十二属相
    12星座被狗狗凶(笑话)
    十二星座纯情指数
    十二星座EQ排行榜
    十二星座芳香疗法
    金陵十二钗与十二星座
    什么是塔罗牌
    塔罗牌学说
    牌面详解
测字起名网
星占术的基本术语
 
 
顺逆,五星之行由东往西行叫做顺行。与之相反则叫逆行。
平行,五星日行五寸一尺为平行。
迟,五星日行一寸二寸为迟。接近太阳则迟。
疾,五星日行一度为疾。远离太阳则疾。疾又叫速。
出,五星从某宿未应离去而离去叫做出。
入,与出相反为人,即未当来而来叫入。
合,有多种说法:日月五星与星宿同舍叫合。又,芒角相及同光为合。或曰,星光曜相逮及为合。或曰,两星相去一尺之内为合。或曰,星留某宿三日为合。
舍,两星共行在一宿为舍。
宿,五星之一留在某一星宿二十天以上叫宿。又叫守、居、留。
中,星之位置在两宿之间不东不西而居中叫做中。
乘,一星行至一星之上叫乘。
犯,五星行经某星宿而光耀犯之叫犯,或曰距七寸至一尺之间叫犯,或曰自下往触之叫犯。
侵,五星不当入某星宿而行人之,叫侵。
陵,在上的星侵犯在下的星叫陵。
环,行星绕星宿环行一周叫环。
绕,行星绕星宿而行但未绕一周叫绕。
勾,行星在某星宿旁去而复还叫勾。或曰星行如勾叫做勾。
已,星行一勾再一勾叫已。
贯,行星从西边进入某星宿然后从东边出去叫贯。或曰星在下相侵叫贯。
刺,星在旁相侵叫刺。
抵,一星直行抵至某星宿叫抵。或曰星相灭叫抵。
触,一星抵行某宿而止叫触。
磨,一星切磨某星宿而过叫磨。
靡,一星距某星宿一寸左右而过叫靡。
薄,两星星体相接触叫薄。另外,日月食之中在于晦朔日发生者也叫薄,或曰不交而食叫薄,或曰日赤黄无光也叫薄,或曰日月无光叫薄。
斗,两星相陵叫斗,或曰二星离而复合合而复离叫斗,或曰星相击叫斗,像相互争斗的样子。
食,日月边相侵蚀亏毁叫食。
芒,星光在五寸之内叫芒。
角,星光在七寸以上为角。
变,星色异于正常叫变。
动,星光芒摇动叫动。
喜,星光色润泽和顺叫喜。
怒,五星光芒隆起叫怒。或曰星壮大色强叫怒。
赢,星行超舍而前叫赢。或曰大进叫赢。
缩,与赢相反,星行退舍而复叫缩,或曰大退叫缩。
聚,二星以上相近叫聚。
离徒,星相远叫离徒。
同光,星月相近而同时隆明叫同光。
星月互食,五星入月中,星不见为月食星,星入月中而星见叫星食月。